Nieuws

Op 12 oktober 2018

Zondag is het zo ver: na wekenlang campagne voeren, affiches plakken en flyers bussen, is het tijd voor verandering. Kiest U voor een veilig en welvarend Lierde, kies dan voor onze lijst en onze kandidaten. Ze zijn allemaal Uw stem waard! Een stem voor ons = een stem voor Uzelf! En aan al onze …

Op 12 oktober 2018

"Vele bewoners van het woonzorgcentrum kunnen zich onmogelijk verplaatsen naar één van de stembureaus. Zodoende stemmen velen via volmacht of helemaal niet. Nochtans zouden de meesten wel degelijk zelf hun stem willen uitbrengen.", meldt Wim Janssens, geriater en kandidaat voor N-VA Lierde.  N-VA …

Op 6 oktober 2018

Ouderen en mindervaliden die dringende hulp nodig hebben, ontbreekt het vaak aan de mogelijkheden om op een coherente en correcte manier de nodige informatie te verstrekken om de hulpverleners toe te laten snel en adequaat te handelen.   “Als geriater word ik vaak geconfronteerd met patiënten die …

Blikvangers

  • Het bestuur van N-VA Lierde

    Van links naar rechts: Karel Bauwens, Geert Naessens, Werner Niemegeers, Wim Janssens, Guido Liberati