Nieuws

Op 11 september 2018

Huisvuil wordt in Lierde slechts om de 2 weken opgehaald. Voornamelijk in de zomer kan dit problemen opleveren. Niet iedereen beschikt immers over een composthoop of -bak, waardoor etensresten en bevuild verpakkingsmateriaal in de groene container belanden. Bij warme temperaturen levert dit al gauw …

Op 11 september 2018

Het verbod op het plaatsen van nieuwe stookolieketels dat door de Vlaamse regering werd uitgevaardigd op 21 juli 2018 werd al daags nadien ingetrokken na fel verzet op sociale media, geleid door onze lijsttrekker Werner Niemegeers (N-VA). Zo berichtte Knack op 8 augustus 2018 op pagina 24. Iedereen …

Op 10 september 2018

Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, is een belangrijke maatschappelijke opdracht waarvoor vele verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich dagelijks inzetten. Ook …

Blikvangers

  • Het bestuur van N-VA Lierde

    Van links naar rechts: Karel Bauwens, Geert Naessens, Werner Niemegeers, Wim Janssens, Guido Liberati